Belka
Czwartek, 15 Listopada 2018   imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg na zbycie nieruchomości miejskich - 11.12.2018r.

Data publikacji: 2018-11-08, Data modyfikacji: 2018-11-11
A A AWydrukDrukuj  
 
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza 1. przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych: Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej. Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł 59/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5245 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 76/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5262 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 77/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5263 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 21 czerwca 2017r., 5 września 2017r., 31 października 2017r., 9 stycznia 2018r., 14 marca 2018r., 24 maja 2018r., 4 września 2018r. i 23 października 2018r. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach 2.przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych: Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej. Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł 61/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5247 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 62/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5248 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 63/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5249 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 64/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5250 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 65/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5251 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 66/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5252 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 67/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5253 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 68/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5254 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 69/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5255 o pow. 1 195 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 120 000 6 000 70/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5256 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 71/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5257 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 72/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5258 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 73/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5259 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 74/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5260 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 75/17 Chojnice, ul. Ustronna. Działka nr 5261 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/22 w działce nr 5265 zapisanej w KW SL1C/00001620/3 60 000 3 000 Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 9 stycznia 2018r.,14 marca 2018r., 24 maja 2018r., 4 września 2018r. i 23 października 2018r. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 9.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 3. przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości niezabudowanych: Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł 66/15 Chojnice, ul. Gryfa Pomorskiego. Działka nr 237/655 o pow. 3 049 m², zapisana w KW SL1C/00031642/2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Przez działkę przebiega podziemna i nadziemna instalacja średniego napięcia. Roczna opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 781,30 zł. 95 000 5 000 67/15 Chojnice, ul. Morska. Działka nr 4617 o pow. 7 966 m², zapisana w KW SL1C/00030751/2. Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej. Przez działkę przechodzą dwie napowietrzne linie energetyczne 15kW i 110 kW oraz projektowana przy wschodniej granicy podziemna linia nn. Roczna oplata z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4 637,77 zł. 280 000 14 000 Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 14 marca 2018r., 24 maja 2018r., 4 września 2018r. i 23 października 2018r. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 4. przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych: Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł 28/18 Chojnice, ul. Lichnowska. Działka nr 696/84 o pow. 51 m², zapisana w KW SL1C/00023651/9. Na powierzchni działki znajduje się polbruk. Na działce znajdują się urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 12 000 600 Poprzedni przetarg odbył się w dniu 23 października 2018r. Drugi przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywanymi nieruchomościami Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 6 grudnia 2018r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 10 grudnia 2018r. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 23 października 2018r. Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 5. przetarg na sprzedaż na własność n/w nieruchomości niezabudowanej: Nr oferty Położenie, opis, przeznaczenie terenu Cena wywoław. zł brutto Wadium zł 115/17 Chojnice, ul. Kilińskiego. Działka nr 1783/7 o pow. 15 m², zapisana w KW SL1C/00019589/2. Przez działkę przebiega gazociąg. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług. 1 200 100 116/17 Chojnice, ul. Kilińskiego. Działka nr 1786/9 o pow. 5 m², zapisana w KW SL1C/00017532/4. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług. 600 100 118/17 Chojnice, ul. Kilińskiego. Działka nr 1784/4 o pow. 89 m², zapisana w KW SL1C/00007825/2. Przez działkę przebiega gazociąg oraz kabel telefoniczny. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług. 7 700 400 Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 14 marca 2018r., 24 maja 2018r., 4 września 2018r.i 23 października 2018r. Kolejny przetarg ustny jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze zbywanymi nieruchomościami. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, natomiast mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 6 grudnia 2018r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) numer oferty. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 10 grudnia 2018r. Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 6 grudnia 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Pełna treść wiadomości na: miastochojnice.pl/?p=70854
https:, Źródło artykułu: https:
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat chojnicki - powiat południowo-zachodniej części województwa pomorskiego z siedzibą w Chojnicach. W skład powiatu wchodzą gminy: Chojnice, Brusy, Czersk oraz Konarzyny.

  Powiat chojnicki położony jest na terenie Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego oraz Równiny Charzykowskiej. Zróżnicowanie warunków naturalnych wpływa na jego atrakcyjność turystyczną. Ponadto atracyjność tę wzmacnia bogactwo obiektów kulturowych i zabytków  (m.in. Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Neogotycki ratusz z 1902 r., wieża ciśnień, spichlerze). Turystów przyciąga także duża liczba jezior oraz doskonałe warunki do łowienia ryb.

  Główne gałęzie przemysłu powiatu stanowią: rolnictwo, rybołóstwo, przemysł drzewny, metalowy i maszynowy.


  Przez powiat przebiega DK nr 22; na jego terenie znajdują się 2 węzły kolejowe: Chojnice oraz Czersk.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola